مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی یکی از سرویس های جدیدی است که در سال های اخیر توسط شرکت مخابرات ارائه شده است. هدف از انجام ...

خدمات مشاوره
خدمات مشاوره

خدمات مشاوره فردی و رواندرمانی به شرح ذیل می باشد:

رزومه کاری
رزومه کاری